Kolika je garancija na ugrađenu stolariju i koliko ona iznosi?

Kod aluminijumske i PVC stolarije postoje garancije koje se tiču gotovog proizvoda i koje se tiču materijala od kojih je taj proizvod napravljen.

Na gotov proizvod se obično daje garancija od 5 godina a na materijal u zavisnosti od proizvođača.

Garancija na gotov proizvod podrazumeva reparaciju mogućih problema funkcije otvaranja, spuštanja roletni i uopšte rada stolarije.

Garancija na materijal od kojeg je sastavljen prozor potiče direktno od proizvođača istog i odnosi se na postojanost karakteristika materijala. Kod profila – boja, čvrstina, otpornost na klimatske uticaje, okov – otpornost na koroziju, zamor materijala i staklo – kondenzacija unutar termopana.

Garancija na profile je obično 10 godina, kod okova 5 godina a na staklo 2 godine.

Leave a Reply