Ulazna vrata oslikavaju stil onoga koji živi u datom objektu jer je to jedini element kod kojeg se može prikazati lični ukus. Što se tiče materijala od kojih treba napraviti ulazna vrata ti zavisi od njihovog položaja.

Ukoliko su vrata većim delom dana izložena suncu ili kiši odnosno velikom uticaju vremenskih prilika najbolje bi bilo staviti aluminijumska vrata i to sa termoprekidom radi dobijanja bolje termoizolovanosti.

Aluminijum je manje osetljiv na vremenske prilike, pogotovo na uticaj sunca i na većim površinama kao što su ulazna vrata ne može doći do širenja vrata na toploti i time do kačenja ili spadanje krila.

Ukoliko ulazna vrata nisu izložena uticaju vremenskih prilika PVC može biti bolje rešenje jer se njime postiže bolja toplotna izolacija i otporniji je na mehaničke udarce pa teže može doći do oštećenja nego kod aluminijuma.

Ulazna vrata se uglavnom izrađuju od aluminijumskih profila i u zavisnosti od vrste ulaza i namene prostorije izrađuju se od običnog profila ili sa termoprekidom. Način otvaranja vrata može da se kombinuje.

Klasično otvaranje sa kvakama ili preko rukohvata, klizna, rotaciona, alles retour itd . Ulazna vrata u zgrade ili mesta sa velikom frekvencijom ulaza i izlaza opremaju se automatima za zatvaranje ili se ugrađuju senzori s mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.

Vrata kao specifična konstrukcija kada se rade od aluminijumskih profila onda se ima na umu više prednosti:
  • Vrata su lakša u odnosu na vrata izrađena od drugog materijala (PVC, čelik ili drvo) samim tim i dugovečnija.
  • Relacija cena kvalitet je u optimalnom odnosu.
  • Mogućnost ugradnje dizajniranih panela za ulazna vrata.
  • Zahtevi za specifičnom bojom su izvodljivi i ne utiču bitno na cenu.
  • Lako se održavaju, otporna su na atmosverske uticaje.

Leave a Reply